Bæredygtighed

Sådan håndterer vi bæredygtighed

Bæredygtighed handler for os hos S.P. Jensen A/S om at bevare og beskytte miljøet for fremtidige generationer. Ved at arbejde med bæredygtighed forsøger vi at reducere vores negative indvirkning på naturen, bevare biodiversiteten, minimere forurening og bevare ressourcer som vand, jord og luftkvalitet.

Vi gør det blandt andet ved at bruge vores ressourcer på en mere effektiv måde. Ved at anvende ressourcerne mere intelligent og reducere spild kan vi sikre en langsigtet tilgængelighed af ressourcerne for kommende generationer.

Hvordan har S.P. Jensen A/S arbejdet med bæredygtighed?

Bæredygtighedsanalyse:

Vi har udført en omfattende bæredygtighedsanalyse, hvor vi har vurderet vores nuværende miljømæssige og sociale påvirkninger og identificeret områder, hvor vi kan forbedre os.

Reduceret energiforbrug:

Vi har implementeret energieffektive løsninger som LED-belysning, intelligent styring af energiforbrug og udnyttelse af vedvarende energikilder såsom solceller.

Fremme genbrug og genanvendelse:

Vi har indført en omfattende politik for at fremme genbrug og genanvendelse af materialer i virksomheden. Vi lægger stor vægt på at reducere affaldsproduktionen og øge genanvendelsesgraden af materialer og produkter.

Optimering af transport:

Vi har iværksat initiativer til at reducere miljøpåvirkningen fra vores transportaktiviteter. Flere af vores køretøjer er blevet udskiftet til elbiler, og vi arbejder vedvarende med at optimere vores kørselsplaner for at reducere vores CO2-udslip.

Investering i medarbejderes trivsel og udvikling:

Vi tilstræber et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Derudover tilskynder vi til videreuddannelse og udvikling af kompetencer inden for bæredygtighed og ESG (Environmental, social, and corporate governance).

Engagement i samfundsansvarlige initiativer:

Vi støtter lokale miljø- og sociale organisationer samt deltager i frivillige aktiviteter. Vi engagerer os i projekter og partnerskaber, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Socialt ansvar:

For S.P. Jensen handler bæredygtighed ikke kun om miljøet, men også om socialt ansvar for mennesker og økonomien. Vi tilstræber derfor at have diversitet indenfor både køn og etnicitet. Desuden har vi altid stræbt efter at give folk, der har været langt fra arbejdsmarkedet, mulighed for ansættelse gennem forskellige programmer.

Kvalitetssikring ved S.P. Jensen A/S:

S.P. Jensen A/S er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret, hvilket betyder, at der er eksterne instanser, som kontrollerer driften af virksomheden indenfor kvalitet og miljø. Dette er en proces, der har til formål at sikre, at vores ydelser opfylder bestemte kvalitetsstandarder. Formålet med kvalitetssikring er at identificere og rette eventuelle fejl, mangler eller ineffektive processer for at sikre, at de endelige ydelser er af høj kvalitet og opfylder kundens forventninger.

S.P. Jensen er certificereret indenfor følgende standarder. 

 • ISO 9001 (miljø)
 • ISO 14001 (kvalitetsledelse)
 • Vi er autoriseret el-installatørvirksomhed af Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Vi er autoriseret VVS-virksomhed af Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Vi er autoriseret kloakmestervirksomhed af Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Vi er autoriseret energimærkningsvirksomhed af Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Vi er VE-godkendte varmepumpeinstallatører af Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Vi er certificeret indenfor Energimærkning af Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Vi er medlem af Klimaalliancen Aalborg, som kontrollerer vores CO2-regnskab
 • Vi er medlem af interesseorganisationen We Build Denmark indenfor bæredygtighed
 • Vi er medlem af Byg Garanti
(+45) 98 38 14 66
spjensen@spjensen.dk